top of page
Tulipa Liliaceae PROIEKTUA

 

2020-2021 ikasturtean, DBHko 3. mailako Marrazketa Teknikoa arloa GEOMETRIA gaia lantzen emango dugu gure Tulipa Liliaceae loreak berreskuratzeko asmoz. Ikasturtean zehar Geometriaren eduki eta prozedura hauek landuko ditugu: Marrazketa Teknikoaren prozedurak, oinarrizko forma geometrikoak eta ukitzaileak.

Ezkerrean, gure lehen Tulipa Liliaceae lorea, 2014an jaiotakoa. Eskuinean, 2015ean jaiotako bi tulipanak.

Ikasturte osoa Bloomen taxonomia gainbegiratuan oinarrituz garatuko dugu, landuko ditugun edukiak eta prozedurak Bloomen taxonomia gainbegiratuari jarraituta landuz: GOGORATU, ULERTU, APLIKATU, AZTERTU, EBALUATU eta SORTU.​​

Tulipa Liliaceae_2015.png
Tulipa Liliaceae_2014.png
FullSizeRender.jpg
tulipana_2014-04-08.JPG
IMG_1625.JPG
IMG_1609.jpg

 

2017-2018 ikasturtean, MT3 taldean Bloomen taxonomia gainbegiratuan oinarritu ginen SARE GEOMETRIKOAK, MODULUAK eta SARE MODULARRAK gaia lantzeko. Behean proiektuan sortutako horma-irudia eta horri buruzko azalpen bideoa dugu. Ikusi eta ikasi!

Bloomen taxonomia gainbegiratua sare mod

 

Tulipa Liliaceae proiektuak hiru atal izango ditu:

  1. atala: BEHE MAILAKO PENTSAMENDUTIK GOI MAILAKO PENTSAMENDURA. Ikasturtearen aurkezpena eta Bloomen taxonomia gainbegiratuaren GOGORATU eta ULERTU urratsak landuko ditugu Marrazketa Teknikoaren prozedurak, oinarrizko forma geometrikoak eta ukitzaileak identifikatzeko, deskribatzeko, sailkatzeko, ulertzeko eta marrazteko.

  2. atala: GOI MAILAKO PENTSAMENDUA LANTZEN. Bloomen taxonomia gainbegiratuaren APLIKATU, AZTERTU eta EBALUATU urratsak landuko ditugu Marrazketa Teknikoaren prozedurak, oinarrizko forma geometrikoak eta ukitzaileak erabiltzeko, aplikatzeko, antolatzeko, egituratzeko, kritikatzeko eta ebaluatzeko.

  3. atala: SORMENA, GOI MAILAKO PENTSAMENDU GORENA LANTZEN. Bloomen taxonomia gainbegiratuaren SORTU urratsa landuko dugu Marrazketa Teknikoaren prozedurak, oinarrizko forma geometrikoak eta ukitzaileak eta gure sormen prozesua planifikatzeko, diseinatzeko, eraikitzeko, marrazteko eta sortzeko.

Proiektuaren 1. atala

PROIEKTUAREN 1. atala:

BEHE MAILAKO PENTSAMENDUTIK GOI MAILAKO PENTSAMENDURA

 

Proiektuaren 1. atalean Bloomen taxonomia gainbegiratuaren GOGORATU eta ULERTU urratsak landuko ditugu:

GOGORATU:

Hasieran, landuko ditugun EDUKIAK eta PROZEDURAK (Marrazketa Teknikoaren prozedurak, oinarrizko forma geometrikoak eta ukitzaileak) zeintzuk izango diren ikusiko dugu. Ondoren, gure ingurune hurbilean, landuko ditugun edukiak eta prozedurak dituzten irudiak (objektuak, ikurrak, seinaleak, logoak eta abar) bilatu eta identifikatuko ditugu eta horien argazki bilduma egingo dugu: 1. GOGORATU: Gure ingurune hurbileko irudien argazki bilduma. Argazki bilduman, landuko ditugun EDUKIAK eta PROZEDURAK identifikatu, zerrendatu eta deskribatuko ditugu. Argazkiak eta argazki bilduma nola egin ikasgelan azalduko dugu. 

Behean Gure ingurune hurbileko irudien argazki bildumaren eredu bat dugu. Aurkezpena ikusteko irudiaren gainean klikatu:

Gure ingurune hurbileko argazki bilduma.

 

ULERTU:

Marrazketa Teknikoaren prozeduren, oinarrizko forma geometrikoen eta ukitzaileen ezaugarriak sailkatu, azaldu eta konparatuko ditugu. EDUKIAK eta PROZEDURAK, banaka edo taldeka, laburbildu, marraztu eta ulertuko ditugu.

Hauek dira landuko ditugun edukiak eta prozedurak Tulipa Liliaceae proiektua prestatzeko:

  • Marrazketa Teknikoaren trazadurak: lerro zuzen paralelo eta perpendikularrak, segmentu baten erdibitzailea, angelu baten erdikaria, Thalesen teorema eta gehiago.

  • Oinarrizko forma geometrikoak: zirkuluak, triangeluak, paralelogramoak eta poligono erregularrak.

  • Ukitzaileak: lerro zuzen eta arkuen arteko lotura perfektuak lortzeko baliabidea.

 

Trazadura geometriko hauek marrazten ikasten dugunean, hauetatik abiatuz irudiak diseinatu, marraztu eta eraikiko ditugu, hau da, Geometriaren bidezko sormen prozesu amaitezin bati emango diogu hasiera.

Beheko dokumentuan, landuko ditugun Geometriaren oinarrizko trazadura guztiak ditugu:

 

Geometriaren oinarrizko trazadurak ikasi eta lantzeko beheko webguneek ematen dizkiguten aukerak aztertuko ditugu:

  1. DibujoTécnico

  2. educacionplastica.net

 

Nola marraztu lerro zuzen paraleloak eta perpendikularrak eskuaira eta kartaboia erabiliz:

 

Nola banatu segmentu bat n zati berdinetan Thalesen teorema erabiliz:

 

2016-2017 ikasturtean sortutako ariketa txostena

 

Beheko aurkezpenean, DBHko 4. mailako Marrazketa Teknikoa arloan, 2016-2017 ikasturtean, ikasleek oinarrizko forma geometrikoen, zirkuluen, karratuen eta triangeluen barneko zatiketa ariketa landu zuten. Ariketan oinarrizko trazadura geometrikoak aplikatu zituzten; erdibitzaileak, erdikariak, Thalesen teorema... Eurek sortutako irudiak urratsez urrats azaldu zituzten eta beheko txostenean bildu ditugu, beste ikasleentzako ariketa bezala erabiltzeko.

 

Proiektuan landuko ditugun lerro zuzen eta arkuen arteko loturak eta ukitzaileak gaiari buruzko azalpena beheko aurkezpenean daukagu.

 

Proiektuaren 1. atalaren ebaluazioa

 

Behean proiektuaren ebaluazioari dagokion dokumentu nagusia dugu; proiektuan zehar ebaluatuko diren atalak, konpetentzia moduan azalduta, eta hauen ehunekoak, Alexian agertuko zaizkigun bezala.

Proiektuaren 2. atala

PROIEKTUAREN 2. atala:

GOI MAILAKO PENTSAMENDUA LANTZEN

 

Proiektuaren 2. atalean Bloomen taxonomia gainbegiratuaren APLIKATU, AZTERTU eta EBALUATU urratsak landuko ditugu:

IMG_1625.JPG
IMG_1609.jpg

 

APLIKATU:

Aurreko urratsean azaldutako eta landutako Marrazketa Teknikoaren prozedurak, oinarrizko forma geometrikoak eta ukitzaileak, ariketa praktikoen bitartez exekutatu eta inplementatuko ditugu. Zirriborroak eta marrazkiak egingo ditugu. Argazki bildumako irudiak aztertu eta marraztuko ditugu, landutako EDUKIAK eta PROZEDURAK erabiliz eta aplikatuz.

IMG_2111.JPG

Tulipa Liliaceae lorea Marrazketa Teknikoaren prozedurak aplikatuz marraztuta.

 

AZTERTU:

Gure ingurune hurbileko irudien argazki bildumako irudiak landutako edukien arabera sailkatu eta aztertuko ditugu. Sailkapena egiteko, irudietan agertzen diren EDUKIAK eta PROZEDURAK identifikatuko ditugu, irudiak alderatuz eta Marrazketa Teknikoaren prozeduren, oinarrizko forma geometrikoen eta ukitzaileen ezaugarri desberdinak aurkituz. Argazki bilduma berri bat egingo dugu, bildumako irudiak EDUKIEN eta PROZEDUREN arabera sailkatuz, antolatuz eta egituratuz: 4. AZTERTU: Gure ingurune hurbileko irudien argazki bilduma 2.

Behean Gure ingurune hurbileko irudien argazki bilduma 2ren eredu bat dugu. Aurkezpena ikusteko irudiaren gainean klikatu:

Gure ingurune hurbileko argazki bilduma

 

EBALUATU:

Talde osoko bileran, APLIKATU urratsean egindako marrazkiak ebaluatuko ditugu. Irudietan Marrazketa Teknikoaren prozeduren, oinarrizko forma geometrikoen eta ukitzaileen erabilera kritikatuko dugu, alde onak eta hobetzekoak detektatuz. Irudiei buruz iritzia emango dugu EDUKIEN eta PROZEDUREN erabilera gainbegiratuz.

Talde osoko bileran ere, AZTERTU urratsean egindako Gure ingurune hurbileko irudien argazki bilduma 2 aurkezpenak ebaluatuko ditugu. Aurkezpenetan, Marrazketa Teknikoaren prozeduren, oinarrizko forma geometrikoen eta ukitzaileen sailkapena kritikatuko dugu, alde onak eta hobetzekoak detektatuz. Egiturari buruz iritzia emango dugu EDUKIEN eta PROZEDUREN antolaketa gainbegiratuz.

 

Proiektuaren 2. atalaren ebaluazioa

 

Behean proiektuaren ebaluazioari dagokion dokumentu nagusia dugu; proiektuan zehar ebaluatuko diren atalak, konpetentzia moduan azalduta, eta hauen ehunekoak, Alexian agertuko zaizkigun bezala.

Proiektuaren 3. atala

PROIEKTUAREN 3. atala:

SORMENA, GOI MAILAKO PENTSAMENDU GORENA LANTZEN

 

Proiektuaren 3. atalean Bloomen taxonomia gainbegiratuaren SORTU urratsa landuko dugu. SORTU urratsa Bloomen taxonomia gainbegiratuaren azken urratsa da, goi mailako pentsamenduaren maila gorena.

IMG_1625.JPG
IMG_1609.jpg

 

SORTU:

Proiektuaren azken urratsean, Marrazketa Teknikoaren prozeduren, oinarrizko forma geometrikoen eta ukitzaileen ezaugarriak marraztuz, geure diseinuak sortuko ditugu, bakoitzak bere tulipanaren irudia eraikiz. Tulipa Liliaceae irudiak sortzeaz gain, momentuko egoerari eta beharrizanei erantzuteko diseinuak sortuko ditugu edo guk aukeratutako gaiaren irudia diseinatuko dugu. Sormen prozesua denon artean planifikatuko dugu.

Sormen prozesu honetan zehar, LERRO PARALELOAK eta PERPENDIKULARRAK eta THALESEN TEOREMA era egokian marrazteko bideotutorialak planifikatu eta diseinatuko ditugu, eta ondoren, bideo hauek grabatu, editatu eta sortuko ditugu gure YouTubeko plastikagela plataforman eskaintzeko.

 

Proiektuaren 3. atalaren ebaluazioa

 

Behean proiektuaren ebaluazioari dagokion dokumentu nagusia dugu; proiektuan zehar ebaluatuko diren atalak, konpetentzia moduan azalduta, eta hauen ehunekoak, Alexian agertuko zaizkigun bezala.

Mundua aldatzeko erabil dezakegun armarik indartsuena hezkuntza da.


Nelson Mandela

bottom of page