Sare Modularrak PROIEKTUA

2021-2022 ikasturtean, DBHko 3. mailako Marrazketa Teknikoa arloa GEOMETRIA gaia lantzen emango dugu SARE MODULARRAK proiektua burutzeko. Ikasturtean zehar Geometriaren eduki eta prozedura hauek landuko ditugu: Marrazketa Teknikoaren prozedurak, oinarrizko forma geometrikoak, ukitzaileak, SARE GEOMETRIKOAK, MODULUAK eta SARE MODULARRAK

Sare modularren proiektua Bloomen taxonomia gainbegiratuan oinarrituta egingo dugu, landuko ditugun edukiak eta prozedurak Bloomen taxonomia gainbegiratuari jarraituta landuz: GOGORATU, ULERTU, APLIKATU, AZTERTU, EBALUATU eta SORTU.​​

BLOOMEN TAXONOMIA GAINBEGIRATUA sare mod
BLOOMEN TAXONOMIA GAINBEGIRATUA sare mod

2017-2018 ikasturtean, MT3 taldean Bloomen taxonomia gainbegiratuan oinarritu ginen SARE GEOMETRIKOAK, MODULUAK eta SARE MODULARRAK gaia lantzeko. Behean proiektuan sortutako horma-irudia eta horri buruzko azalpen bideoa dugu. Ikusi eta ikasi!

Bloomen taxonomia gainbegiratua sare mod

SARE MODULARRAK proiektuak hiru atal izango ditu:

  1. atala: BEHE MAILAKO PENTSAMENDUTIK GOI MAILAKO PENTSAMENDURA. Bloomen taxonomia gainbegiratuaren GOGORATU eta ULERTU urratsak landuko ditugu Sare Modularrak identifikatzeko, deskribatzeko, sailkatzeko, ulertzeko eta marrazteko.

  2. atala: GOI MAILAKO PENTSAMENDUA LANTZEN. Bloomen taxonomia gainbegiratuaren APLIKATU, AZTERTU eta EBALUATU urratsak landuko ditugu Marrazketa Teknikoaren prozedurak, oinarrizko forma geometrikoak, ukitzaileak eta Sare Modularrak erabiltzeko, aplikatzeko, antolatzeko, egituratzeko, kritikatzeko eta ebaluatzeko.

  3. atala: SORMENA, GOI MAILAKO PENTSAMENDU GORENA LANTZEN. Bloomen taxonomia gainbegiratuaren SORTU urratsa landuko dugu Marrazketa Teknikoaren prozedurak, oinarrizko forma geometrikoak, ukitzaileak eta Sare Modularrak gure sormen prozesuan planifikatzeko, diseinatzeko, eraikitzeko, marrazteko eta sortzeko.

 

PROIEKTUAREN 1. atala:

BEHE MAILAKO PENTSAMENDUTIK GOI MAILAKO PENTSAMENDURA

Proiektuaren 1. atalean Bloomen taxonomia gainbegiratuaren GOGORATU eta ULERTU urratsak landuko ditugu:

GOGORATU:

Hasieran, landuko ditugun EDUKIAK (Sare modularrak) zeintzuk izango diren ikusiko dugu. Ondoren, gure ingurune hurbilean, landuko ditugun edukiak dituzten objektuak, diseinuak eta bestelakoak bilatu eta identifikatuko ditugu eta horien argazki bilduma egingo dugu: 1. GOGORATU: Gure ingurune hurbileko irudien argazki bilduma. Argazki bilduman, landuko ditugun edukiak, hau da, Sare Modularrak identifikatu, zerrendatu eta deskribatuko ditugu. Argazkiak eta argazki bilduma nola egin ikasgelan azalduko dugu. 

Behean Gure ingurune hurbileko irudien argazki bildumaren eredu bat dugu. Aurkezpena ikusteko irudiaren gainean klikatu:

IMG-5156.PNG

Behean SARE MODULARRAK aurkezpena dugu: sare geometrikoa, modulua eta sare modularra zer diren azaltzen duena. Aurkezpenean sare geometrikoak, moduluak eta sare modularrak identifikatu, zerrendatu eta deskribatuko ditugu. Aurkezpena ikusteko irudiaren gainean klikatu:

Sare modularrak azala.jpg

Sare Modularren erabilera ulertzeko, behean dugun Javier De Riba artistaren webgunea bisitatu eta bere irudiak aztertuko ditugu. Webgunea ikusteko beheko irudiaren gainean klikatu:

IMG_5134.jpg

ULERTU:

Marrazketa Teknikoaren prozeduren, oinarrizko forma geometrikoen, ukitzaileen eta Sare Modularren ezaugarriak sailkatu, azaldu eta konparatuko ditugu. EDUKIAK eta PROZEDURAK, banaka edo taldeka, laburbildu, marraztu eta ulertuko ditugu.

Hauek dira landuko ditugun edukiak eta prozedurak SARE MODULARRAK proiektua prestatzeko:

  • Marrazketa Teknikoaren trazadurak: lerro zuzen paralelo eta perpendikularrak, segmentu baten erdibitzailea, angelu baten erdikaria, Thalesen teorema eta gehiago.

  • Oinarrizko forma geometrikoak: zirkuluak, triangeluak, paralelogramoak eta poligono erregularrak.

  • Ukitzaileak: lerro zuzen eta arkuen arteko lotura perfektuak lortzeko baliabidea.

 

Trazadura geometriko hauek marrazten ikasten dugunean, hauetatik abiatuz Sare Modularren irudiak diseinatu, marraztu eta eraikiko ditugu, hau da, Geometriaren bidezko sormen prozesu amaitezin bati emango diogu hasiera.

Beheko dokumentuan, landuko ditugun Geometriaren oinarrizko trazadura guztiak ditugu:

Geometriaren oinarrizko trazadurak eta sare modularrak ikasi eta lantzeko beheko webguneek ematen dizkiguten aukerak aztertuko ditugu:

  1. DibujoTécnico

  2. educacionplastica.net

Nola marraztu lerro zuzen paraleloak eta perpendikularrak eskuaira eta kartaboia erabiliz:

Nola banatu segmentu bat n zati berdinetan Thalesen teorema erabiliz:

Proiektuan landuko ditugun lerro zuzen eta arkuen arteko loturak eta ukitzaileak gaiari buruzko azalpena beheko aurkezpenean daukagu. Aurkezpena ikusteko beheko irudiaren gainean klikatu:

Ukitzaileak.png

2016-2017 ikasturtean sortutako ariketa txostena

 

Beheko aurkezpenean, DBHko 4. mailako Marrazketa Teknikoa arloan, 2016-2017 ikasturtean, ikasleek oinarrizko forma geometrikoen, zirkuluen, karratuen eta triangeluen barneko zatiketa ariketa landu zuten. Ariketan oinarrizko trazadura geometrikoak aplikatu zituzten; erdibitzaileak, erdikariak, Thalesen teorema... Eurek sortutako irudiak urratsez urrats azaldu zituzten eta beheko txostenean bildu ditugu, beste ikasleentzako ariketa bezala erabiltzeko. Aurkezpena ikusteko beheko irudiaren gainean klikatu.

ARIKETA TXOSTENA MT4.png

Proiektuaren 1. atalaren ebaluazioa

 

Behean proiektuaren ebaluazioari dagokion dokumentu nagusia dugu; proiektuan zehar ebaluatuko diren atalak, konpetentzia moduan azalduta, eta hauen ehunekoak, Alexian agertuko zaizkigun bezala.

Ideia abiapuntua besterik ez da. Lanean hasi bezain laster,

pentsamenduak eraldatu egiten du.


Pablo Picasso