top of page
Abstrakzio Geometrikoa 2019-2020

 

Webgunearen atal honetan 2019-2020 ikasturtean Abstrakzio Geometrikoa proiektuan egindako irudien bilduma dugu. Proiektua ezagutzeko hemen klikatu. Proiektu hau 2020ko martxoan hasitako konfinamendu garaian egindakoa dela gogoratu behar dugu. Proiekuan zehar, zirriborroak egin ditugu, zirriborroetan anotazioak idatzi ditugu ikusizko baliabideen erabilera azalduz, planifikazioa idatzi dugu, azken emaitza paperean marraztu eta margotu dugu eta egindako lanaren bilduma portafolio digitalean aurkeztu dugu. Ondoren, azken emaitzen irudi digitalak SketchBook aplikazioarekin sortu ditugu. Hauek dira hemen ikusgai ditugunak. Irudiak neurri handian ikusteko gainean klikatu.

KoloreenEtaFormenDantza_AialaGarabieta_2

Koloreen eta formen dantza.

Aiala Garabieta. 2020

Koloredunargia_GaraziAurrekoetxea_2020.P
TriangeluBizienLasterketa_MaddiGalarraga

Triangelu bizien lasterketa.

Maddi Galarraga. 2020 

KoloreenKontrastea_UxuriGurerreo_2020.PN

Koloreen kontrastea.

Uxuri Guerrero. 2020 

KoloreenEtaFormenDantza_2_AialaGarabieta

Koloreen eta formen dantza 2.

Aiala Garabieta. 2020

Ispilu-izpiak_IzaroInoriza_2020.PNG

Koloredun argia.

Garazi Aurrekoetxea. 2020 

koloreEtaFormenkontrastea_IngeIzarBidaur

Kolore eta formen kontrastea.

Inge Izar Bidaurrazaga. 2020 

Ispilu-izpiak.

Izaro Inoriza. 2020 

ZirkuluakHegan_ImkeLázaro_2020.JPG
Zirkuluenerritmoa_LucíaDelHoyo_2020.JPG

Zirkuluen erritmoa.

Lucía Del Hoyo. 2020 

Zirkuluak hegan.

Imke Lázaro. 2020 

KarratuenEtaBorobilenArtekoKontrastea_Lu

Karratuen eta borobilen arteko kontrastea.

Lucía Andérez. 2020 

Abstrakzioa_LibeMandiola_2020.PNG

Abstrakzioa.

Libe Mandiola. 2020 

KizkurAmaigabea_ImkeLázaro_2020.PNG

Kizkur amaigabea.

Imke Lázaro. 2020 

KoloreHotzenIbaia_LarraitzArtaza_2020.PN
KarratuakKanporantza_IrisDíaz_2020.JPG

Karratuak kanporantza.

Iris Díaz. 2020 

KoloreHotzenEtaBeroenMugimendua_JonanGom

Kolore hotzen eta beroen mugimendua.

Jonan Gomez. 2020 

Kolore hotzen ibaia.

Larraitz Artaza. 2020 

BiDimentsiotakoUnibertsoa_EderTato_2020.

Bi dimentsiotako unibertsoa.

Eder Tato. 2020 

ErpinZorrotzak_AnderSalinero_2020.PNG
TriangeluakBidean5_ImkeLázaro_2020.PNG

Triangeluak bidean.

Imke Lázaro. 2020 

Erpin zorrotzak.

Ander Salinero. 2020 

BorobilenEgunsentia_AinhizeEtxabarri_202

Borobilen egunsentia.

Ainhize Etxabarri. 2020 

LerroenMugimendua_AinhoaBohnert_2020.PNG

Lerroen mugimendua.

Ainhoa Bohnert. 2020 

ErrealitateApurtuta_IBonAlonso_2020.PNG

Errealitate apurtuta.

Ibon Alonso. 2020 

ZirkuluakErditantza_1_MirariFernández_2
EspiralLaukiduna_AialaGarabieta_2020.PNG

Espiral laukiduna.

Aiala Garabieta. 2020 

IzpiKoloretsuak_HeleneRuiz_2020.PNG

Izpi koloretsuak.

Helene Ruiz. 2020 

Eskailerak_AneBasterrechea_2020.PNG

Eskailerak.

Ane Basterrechea. 2020 

KarratuBerdeSimetrikoa_IraiaAtristain_20

Karratu berde simetrikoa.

Iraia Atristain. 2020 

BorobilenEgunsentia_2_AinhizeEtxabarri_2

Borobilen egunsentia 2.

Ainhize Etxabarri. 2020 

RainbowShot_KermanAzkarraga_2020.PNG

Rainbow shot.

Kerman Azkarraga. 2020 

GurutzeaErdianEtaKoloreakAlboan_MaiderAg

Gurutzea erdian eta koloreak alboan.

Maider Agirrebeitita. 2020 

ZirkuluakErditantza_3_MirariFernández_2

Zirkuluak erdirantza.

Mirari Fernández. 2020 

OlatuakModuan_MaialenEgia_1_2020.PNG

Zirkuluak erdirantza 2.

Mirari Fernández. 2020 

OlatuakModuan_MaialenEgia_2_2020.PNG
OlatuakModuan_MaialenEgia_3_2020.PNG

Olatuak moduan.

Maialen Egia. 2020 

Olatuak moduan 2.

Maialen Egia. 2020 

Olatuak moduan 3.

Maialen Egia. 2020 

FormenOstadarra_1_AneChirapozu_2020.PNG
FormenOstadarra_2_AneChirapozu_2020.PNG

Formen ostadarra.

Ane Chirapozu. 2020 

KoloreNeutroakEtaFormak_LucíaAndérez_2

Formen ostadarra 2.

Ane Chirapozu. 2020 

Koloretan_MaiaOnandia_2020.PNG

Kolore neutroak eta formak.

Lucía Andérez. 2020 

KoloreenAlaitasuna_MaiderPlaza_2020.PNG

Koloretan.

Maia Onandia. 2020 

LerroakEspazioanZehar_MirariFernández_2

Koloreen alaitasuna.

Maider Plaza. 2020 

ZirkuluakOstadarItsasoanDantzari_SaraGar

Lerroak espazioan zehar.

Mirari Fernández. 2020 

Zirkoa_AnaUrrutia_2020.PNG

Zirkuluak ostadar itsasoan dantzari.

Sara Garatea. 2020 

ZirkuluBeroakKanporantza_JonanGomez_2020
LaranjaKolorekoXakea_IraiaAtristain_2020

Zirkoa.

Ana Urrutia. 2020 

ZirkuluHotzakKanporantza_JonanGomez_2020

Zirkulu beroak kanporantza.

Jonan Gomez. 2020 

GamaDesberdinetakoKoloreenUr-jauzia_Igon

Laranja koloreko xakea.

Iraia Atristain. 2020 

Lerroak_AsierMaruri_2020.PNG

Zirkulu hotzak kanporantza.

Jonan Gomez. 2020 

PoligonoBiziak_MauraAurtenetxe_2020.png

Gama desberdinetako koloreen ur-jauzia.

Igone Gútiez. 2020 

KurbakBarruanZuzenakKanpoan_1_MercdesUch

Lerroak.

Asier Maruri. 2020 

KurbakBarruanZuzenakKanpoan_2_MercdesUch

Poligono biziak.

Maura Aurtenetxe. 2020 

KurbakBarruanZuzenakKanpoan_3_MercdesUch

Kurbak barruan zuzenak kanpoan 1.

Mercedes Uchupi. 2020 

Kurbak barruan zuzenak kanpoan 2.

Mercedes Uchupi. 2020

KoloreEtaFormenKontrastea_3_IngeIzarBida

Kolore eta formen kontrastea.

Inge Izar Bidaurrazaga. 2020

BorobilakUrruntzen_AritzAizpuru_2020.PNG

Kurbak barruan zuzenak kanpoan 3.

Mercedes Uchupi. 2020

DianaKoloretsua_MaiderAgirrebeitia_2020.

Diana koloretsua.

Maider Agirrebeitia. 2020 

Borobilak urruntzen.

Aritz Aizpuru. 2020 

Artelana egitura duen gaia da. Egitura, gairik gabe erakusten denean, arazo huts gisa, abstraktua da.

 

Jorge Oteiza

bottom of page