top of page
SENTIMENDUAK ADIERAZTEN

 

Webgunearen atal honetan 2023-2024 ikasturteko lehenengo proi​ektua dugu, sentimenduak edo emozioak adieraztearena. Proiektu hau Etika arloarekin batera landuko dugu. Plastika arloko helburu nagusia irudien bitartez gure sentimenduak adieraztea izango da. Irudiaren oinarrizko baliabideak era egokian aplikatuz edozein sentimendu adierazteko gai izango gara.

Beheko dokumentuan, Sentimenduak adierazten ikas-egoera azaltzen da. Ikas-egoeraren markoa, testuingurua eta abiapuntutik azken ekoizpenera azalduta. Dokumentuan bertan, ikas-egoeraren argudiaketa kurrikularra, landuko diren helburu didaktikoak, funtsezko konpetentziak, deskriptore operatiboak, konpetentzia espezifikoak, ebaluazio-irizpideak eta oinarrizko jakintzagaiak azaltzen dira. Ikas-egoeran aplikatuko den metodologia, antolakuntza, baliabideak eta jardueren sekuentzia laburra eta garatua ere azaltzen dira.

Dokumentua zabaltzeko beheko irudiaren gainean klikatu:

Zer adierazten digute beheko irudiek? Sentimendu edo emozioren bat iradokitzen digute? Zeintzuk? Zergatik?

 

Goiko galderei erantzuten ikasi ondoren, geure sentimenduak irudien bitartez adierazten ikasiko dugu. Horretarako, Plastikaren eta Ikus-Hizkuntzaren oinarrizko baliabideak era egokian erabiltzen ikasi behar dugu: figura-hondoa, konposaketa, kolorea...


Artearen Historian zehar, artista desberdinek sentimenduak nola adierazi dituzten ezagutzeko, ariketa bat egingo dugu taldeka.

 

Ariketaren helburuak hauek dira:

 • Artearen Historian zehar sortutako irudi desberdinak ezagutzea.

 • Irudi desberdinak behatu eta hauen azterketa egitea banaka, taldeka eta talde osoko bileran, ezagutzak denon artean partekatuz.

 • Irudiotan sentimenduak eta emozioak interpretatzea eta identifikatzea.

 • Plastikaren oinarrizko baliabideak (figura-hondoa, konposaketa, kolorea...​) nola erabiltzen diren ezagutzea.

 • Plastikaren oinarrizko baliabideen erabilera sentimenduak adierazteko.

Ariketaren dokumentua zabaltzeko beheko irudiaren gainean klikatu:

KOLOREAri buruzko informazioa beheko aurkezpenean dugu. Ikusi eta ikasi!

Beheko aurkezpenean, gizakiok koloreei aspalditik eman dizkiegun esanahiak eta adierazten dituzten emozioak eta sentimenduak azaltzen dira.

 

PORTAFOLIO DIGITALA

 

Proiektuaren 16. jarduera gure lanaren Portafolioa egitea da, hau da, hasierako planteamendua eta ideiatik hasita, azken emaitzaraino paperean egindako lanaren bilduma osatzea. Portafolioan oinarrituta, Portafolio digitala sortuko dugu, paperean egindako lanaren argazkiak egin eta editatu ondoren, portafolio digitala Keynote aplikazioan sortuz.

Ondoren, Portafolio digitala egiteko zortzi urratsen azalpena hiru modutan dugu:

 

1. Portafolio Digitala sortzeko azalpena:

 1. Proiektuan zehar egindako lana; zirriborroak, zirriborroak anotazioekin, autoebaluazioa, zirriborroak hobekuntzekin eta azken emaitza kronologikoki ordenatu, dataren arabera.

 2. Orrien argazkiak egin. Horretarako, bi gauza kontuan izan behar ditugu: argia (itzalak ebitatu) eta koadratzea (orriaren ertzak eta iPadaren pantailaren ertzak paraleloak).

 3. Argazkiak editatu: orritik kanpo geratzen dena moztu eta orriaren formatua errespetatu.

 4. Argazki guztiak ongi editatuta daudela gainbegiratu.

 5. Showbietik Portafolioaren eredua Keynote formatuan deskargatu eta era egokian izendatu: PORTAFOLIOA_AbizenaIzena_taldea

 6. Keynote formatuan gure portafolioaren aurkezpena sortu: artxiboa era egokian izendatu: PORTAFOLIOA_AbizenaIzena_taldea. 1. diapositiban gure izen-abizena idatzi, eta ondoren, argazkiak orden kronologikoan txertatu.

 7. Portafolioa gainbegiratu.

 8. Keynote artxiboa Showbiera bidali PDF formatuan eta ongi izendatuta.

2. Azalpena ilustrazioekin duen dokumentua, zabaltzeko beheko irudiaren gainean klikatu:

3. Portafolio digitala sortzeko azalpena bideo formatuan:

 

Proiektuaren ebaluazioa

 

Behean proiektuaren ebaluazioari dagokien bi dokumentu nagusiak ditugu:

 1. Ezkerrekoan, proiektuaren ebaluaziorako errubrika dugu.

 2. Eskuinekoan, proiektuan zehar ebaluatuko ditugun atalak, konpetentzia moduan azalduta, eta hauen ehunekoak, Alexian agertuko zaizkigun bezala.

Bi dokumentuen arteko lotura eta harremana ikasgelan azalduko da.

Artista nonahitik datozen emozioen hartzailea da: zerutik, lurretik, paper batetik, iraganeko forma batetik, armiarma sare batetik.

 

Pablo Picasso

bottom of page